O kursu
Djeca prave planove, dodjeljuju zadatke i javno predstavljaju svoj rad. Uče tehnike samoprovjere i način ispravljanja grešaka, kako svojih, tako i grešaka u kodovima koje su radili vršnjaci u grupi.

Vještine programiranja, način razmišljanja, kreiranje projekata, te vještine rada u timu biće im veoma korisne za izgradnju uspješne buduće karijere u bilo kojoj oblasti.
1 akademska godina
14-17 godina
grupe od maksimalno 6 djece
jednom sedmično
90 minuta
radnim danima ili vikendom
Vizuleno programiranje razvija dječiju maštu i uči ih da kroz igru precizno definišu ciljeve i pronalaze načine za ostvarenje tih ciljeva
pored rada na računarima, djeca crtaju, razmišljaju, kreiraju i dizajniraju u grupama, te prezentuju svoj rad
Na kraju kursa, djeca kreiraju vlastite projekte - igricu, crtić ili interaktivnu knjigu
Šta će dijete naučiti na kraju kursa:
da programra profesionalno u Python programskom jeziku

da analizira i vizuelizuje podatke

da piše programe i igrice različite složenosti
da razumije u kojim profesionalnim oblastima može iskoristiti vještine poznavanja Python jezika

da rješava zadatke koji se postavljaju u intervjuima za posao u velikim kompanijama
Fill out an application and very soon one of our specialists will contact you